Al Meer dan €75.000 opgehaald,
wat doet Bionext daarmee?

 

Lobby voor aanpassing van de Europese patentwetgeving
✓Een belangrijke mijlpaal! De Europese lidstaten schaarden zich in februari 2017 unaniem achter een verbod op patenten op natuurlijke eigenschappen van planten en dieren. Dit betekent weer een stap dichterbij een definitief einde aan patenten op groente.
✓ Een grote stap voorwaarts: in november 2016 nam de Europese Commissie duidelijk afstand van het huidige beleid van het Europees Octrooi Bureau.
✓In februari 2017 organiseerde Bionext een workshop over patenten op groente op de Biofach, werelds grootste biologische beurs, in Duitsland.
✓In december 2016 bood Bionext vertegenwoordigers van het Europees Octrooibureau in Rijswijk een metershoge kerstboom aan gevuld met gepatenteerde groente. Dit als symbool voor de aktie ‘Patenten kunnen de boom in’. 
✓In juni 2016 overhandigde Bionext vertegenwoordigers van het het Europees Octrooibureau in München een landkaart aan met alle filiaalhouders van De Grootste Zaadbank. Dit gebeurde tijdens een grote manifestatie, georganiseerd door No patents on Seeds, waarbij ook 800.000 handtekeningen tegen patenten op voedsel werden aangeboden. Deze zijn de afgelopen jaren in Europese landen, waaronder Nederland, verzameld.
✓ In mei 2016 was Bionext aanwezig bij het symposium ‘Finding the Balance’ in Brussel dat door staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) was georganiseerd.
✓ Op het IFOAM-EU congres in april 2016 heeft Bionext een workshop georganiseerd over patenten. Leden van IFOAM zijn daarbij geadviseerd over de lobbymogelijkheden op lidstaat niveau.
✓ In februari 2016 heeft Bionext samen met No Patents On Seeds (NPOS) en IFOAM-EU een brief geschreven aan de Europese Commissie en de lidstaten.

 

Bezwaarprocedures voeren tegen specifieke patenten
✓ Bionext is betrokken bij de bezwaarprocedures tegen vier patenten: insecten resistentie in paprika, makkelijk oogstbare broccoli, voor klimaatadaptatie gescreende sojarassen en tomaten met een hoog gehalte aan gezonde stoffen.
✓ Bionext werkt mee aan de inhoudelijke voorbereiding van rechtszaken en aan het vinden van experts die bereid zijn om een schriftelijke verklaring af te leggen of een mondelinge toelichting te geven.

 

Bewustwording en maatschappelijke druk vergroten
✓ Wij voeren continue campagne tegen patenten zoals met ‘De Grootste Zaadbank’.
✓ Bionext schrijft regelmatig artikelen in vakbladen en in de algemene pers.
✓ Experts van Bionext geven interviews en presentaties over het onderwerp.
✓ Bionext breidt continue haar netwerk van betrokken partners uit voor meer impact.

 

Adviseren op inhoud
✓ Bionext adviseert zaadbedrijven die in de praktijk tegen problemen met patenten aanlopen.

 

Wat gaat Bionext de komende tijd doen?
✓Bionext levert samen met haar partners input om te zorgen voor een waterdichte patentwet. Dit betekent monitoren en lobbyen om te komen tot goede en strikte tekstvoorstellen. Zodat het voornemen tot een verbod op patenten op groente ook echt praktijk wordt. En de mazen in het huidige beleid gedicht worden.
✓Bionext monitort de lopende bezwaarprocedures/rechtszaken en bericht over de voortgang. Daarnaast ontwikkelen we factsheets over deze zaken.
✓Bionext zoekt actief de media op om te berichten over voortgang en obstakels
✓Om de lobby af te stemmen hebben we overleg met partners. Internationaal met No patents on Seeds en IFOAM en nationaal met Plantum en LTO.

 

DONEER NU!